Zažehľovacie korálky

Práca so zažehľovacími korálkami je podobná činnosti s mozaikami. Výsledný obrázok sa dá zažehliť a vďaka tepelnému procesu dôjde k spojeniu koráliek a k ich „zliatí“ do jedného obrázku.


Zažehľovacie korálky