Spracovanie osobných údajov a marketing

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Famico s.r.o. pre účely zasielanie obchodných správ (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné správy Vám už nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1.    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1.1.    Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Famico s.r.o. so sídlom Všechromy 75, 251 63 Strančice, identifikačné číslo: 27457494, zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 114242 (ďalej len „správca“).
 • 1.2.    Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Famico s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice, adresa elektronickej pošty info@4kids.cz, telefón 313 129 857.
 • 1.3.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1.    Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 4.1.    Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je určená dobou trvania oprávneného záujmu správcu odo dňa uskutočnenia poslednej objednávky alebo odo dňa registrácie k odberu reklamných oznámení. Najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5.    ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 5.1.    Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu a spoločnosti 4kids s.r.o. (IČ: 27236480); Techpike s.r.o. (IČ: 03069095); INSOFT s.r.o. (IČ: 04110889); ACOMWARE s.r.o. (IČ: 25047965); AXIMA, spol. s r.o. (IČ: 18825176); 4every1 reklamní agentura, organizační složka (IČ: 28266391); Targito.com, s.r.o. (IČ: 28445937).
 • 5.2.    Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • 6.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  Prístup k osobným údajom tu.
 • 6.2.    Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takým odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:
  •     a) kliknutím na link v textu: „Ak si neprajete tieto emaily ďalej dostávať, kliknite tu.“, ktorý je súčasťou každého reklamného oznámenia zasielaného elektronickou cestou alebo
  •     b) telefonicky na kontaktnom telefóne správcu alebo
  •     c) písomne na kontaktnom emaile správcu alebo
  •     d) osobne na adrese prevádzky správcu
 • 6.3.    Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
 • 6.4.    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 • 6.5.    Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.