Výukové puzzle

Výukové puzzle sa od tých klasických veľmi nelíšia. Okrem zábavy však prinášajú aj ponaučenie a to formou hry! Výukové puzzle sú tak edukatívnou pomôckou, u ktorej deti získavajú nové poznatky. Pre výukové puzzle je charakteristický motív. Často to býva motív máp, dopravných značiek, ľudského tela, zvierat najrôznejších kontinentov. Ďalej výrobci používajú abecedu, čísla a ďalšie výukové prvky, ku ktorým deti získavajú pozitívny vzťah, a to vďaka puzzle skladačke!


Výukové puzzle