Vkladačky pre najmenších

Naučiť sa správne rozoznávať farby a tvary vytvára jeden z mnohých dôležitých predpokladov pre úspešné zvládanie nových výziev spojených so školskou dochádzkou. Okrem logického myslenia, pamäte a priestorovej predstavivosti cvičia aj motoriku horných končatín.


Vkladačky pre najmenších