Montessori pomôcky pre predškolákov a základné školy

Montessori pedagogika je alternatívnym východne-vzdelávacím programom pre predškolákov a deti školského veku. Stredom tohto konceptu je samotné dieťa. Učenie by malo prebiehať radostne a bez zbytočného tlaku na výkon. Tvorivosť hrá v takom procese kľúčovú úlohu.


Montessori pomôcky pre predškolákov a základné školy