Hráme sa na sprievodcu

Žiadny vlak neodíde zo stanice, pokiaľ strojvedúci nezačuje prenikavý zvuk vlakovej píšťaly, na ktorú zapíska malý sprievodca.


Nahor
Hráme sa na sprievodcu