Stavebnice COBY Boeing

So sériou Cobi Boeing si môžu deti zložiť veľmi známy model lietadla Boeing 737 a vzniesť sa nad oblaky! Len si treba dávať pozor na nepredvídateľné turbulencie.


Nahor
Stavebnice COBY Boeing